1% podatku

Członków Klubu  oraz sympatyków sportu motorowego prosimy w miarę możliwości o wpłatę 1% podatku na konto AZT 

Nr konta: 46 1020 2137 0000 9302 0045 3282

 KRS 0000076694