Zapraszamy na „Turów-Barbórka 2011”

17.11.2011.

Regulamin uzupełniający 

XIII Konkursowej Jazdy Samochodem 

Turów – Barbórka 2011

—->Otwórz plik z Regulaminem<—-

 

 4.11.2011

 

 INFORMACJA O IMPREZIE w dniu20.11.2011r. 

W  ramach  obchodów  Dnia  Górnika  w  bieżącym  roku  organizowany  jest  przez  Automobilklub  Zagłębie  Turoszowskie  (AZT)

 XIII  Konkursowa  Jazda  Samochodowa  (KJS)  Górników  Turoszowskich  „Turów  –  Barbórka  2011”.

Rajd  rozpocznie  się  w  dniu  20.11.2011 r. o  godz. 10.00  na  placu autobusowym Kopalni „Turów”. 

Jak  co  roku,  w  rajdzie  mogą  wziąć  udział  wszyscy  chętni,  którzy  zgłoszą  swój  udział  przez  podpisanie  „KARTY  ZGŁOSZENIA  ZAŁOGI”. Zgłoszenia przyjmowane są od 14 listopada na mailu   bemok@poczta.onet.pl  /tel 668847415/.

Trasa  rajdu  biegnie   wokół  odkrywki.  Zakończenie  rajdu  przewidziano  w  stołówce  „Górnik”.  Trasa  rajdu  liczy  około  40 km,  podczas  której  należy  pokonać

9 prób  sprawnościowych.  Najlepsze  załogi  w  klasach  otrzymają  puchary  ufundowane  przez  głównego  sponsora  rajdu  –   PGE   GiEK  S.A. KWB Turów   

Specjalne  nagrody  przewidziano dla  najlepszych   załóg  górniczych.

W  rajdzie będą startować również samochody terenowe, w  których rywalizują ze sobą najlepsi kierowcy Kopalni i kierowcy z rejonu powiatu  zgorzeleckiego

ZAPRASZAMY!

 

Próby   przewidziane są  na placu autobusowym Kopalni, dwukrotnie na placu Bazy Transportowej Kopalni, na trasie zwałowiska, na placu budowy koparek i w Białopolu.

Organizatorzy