KJS „Jesień” 2012

!!! ZGŁOSZENIA !!!

KJS ” JESIEŃ 2012″ Memoriał Kasi Czypionki

Zgłoszenia będą przyjmowane pocztą elektroniczną do dnia 06.10.2012. do godz. 20.00 na adres  a.bojarun@onet.pl

W dniu imprezy zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów na parkingu przy Fitness Studio Magda / Figloland Zgorzelec, ul.Ks Kozaka
od godz.07:30 do 09:00.
Oryginał zgłoszenia musi być podpisany przez obydwu członków załogi i złożony w biurze konkursu.

Organizator  ma prawo nie przyjąć zgłoszenia  z  podaniem  przyczyny  odmowy.

Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w konkursie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas konkursu.
Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników.

W załączeniu zgłoszenie

Pobierz formularz zgłoszenia

Regulamin uzupełniający